Back to website

Forbrugernes fortrydelsesret

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der overvejende hverken kan henføres til hans eller hendes kommercielle eller uafhængige erhvervsaktivitet.

Fortrydelsesret
Forbrugere har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. 
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fristens udløb til den partner, du har valgt i bestillingsprocessen, eller direkte til os
(MAFELL AG, Beffendorfer Straße 4, D-78727 Oberndorf / Neckar, Telefon: +49 7423 / 812-0, Fax: +49 7423 / 812-218, E-Mail: mafell@mafell.de)  
Fortrydelsen sker ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post, fax eller email) om din beslutning om at tilbagekalde kontrakten.

Du kan bruge den fortrydelsesformular, der er vedhæftet nedenfor, til dette formål, men det er ikke obligatorisk. 
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fristens udløb.

Konsekvenser af fortrydelsen 
Hvis du fortryder denne aftale, skal vi refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den prisbilligste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne aftale.

Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de returnerede varer, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der sker først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til MAFELL AG, Beffendorfer Straße 4, D-78727 Oberndorf / Neckar uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os om fortrydelsen af denne kontrakt.  

Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for eventuel forringelse af varens værdi, hvis denne forringelse skyldes, at du har håndteret varen på en måde, der ikke er nødvendig for at afprøve varens kvalitet, egenskaber og funktion.

Eksempel på fortrydelsesformular

Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular.

Til:
MAFELL AG
Beffendorfer Str. 4
D-78727 Oberndorf a.N.
E-Mail: mafell@mafell.de

Jeg/vi annullerer hermed den kontrakt, som jeg/vi har indgået om køb af følgende varer / levering af følgende service:
..............................................................................
..............................................................................
(Varens navn, evt. bestillingsnummer og pris)

Vare bestilt den:
.............................
(Dato)

Leveret af Mafell-specialforhandler:

.............................
(forhandler valgt i bestillingsprocessen)

Vare modtaget den:
.............................
(Dato)

Forbrugerens navn og adresse
.............................
.............................
.............................
.............................
(Dato)

....................................................
Kundens underskrift
(kun med skriftlig tilbagekaldelse)